Dokun Konuş uygulaması Prof. Dr. Onur Kurt’un danışmanlığında tamamlanan Dr. Öğr. Üyesi Derya Genç Tosun’un doktora tezi kapsamında üretilmiştir.