Konuşma üreten cihazlara ilişkin tamamlanan ilk doktora tez çalışmasına Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi’nden ulaşabilirsiniz.

Dokun Konuş’un etkililiğinin incelendiği ilk deneysel araştırmanın makalesine soldaki linkten ulaşabilirsiniz.

Konuşma üreten cihazlara ilişkin bir derleme çalışması