Sık Sorulan Sorular

Konuşma üreten cihazlar ve diğer alternatif ve destekleyici iletişim sistemleri sözlü iletişimi (konuşmayı) olumsuz etkiler mi?

Bu yaygın bir kaygıdır; ancak mevcut araştırmalar, konuşma üreten cihazların başkalarıyla etkileşimi geliştirerek veya konuşma için bir model sağlayarak sözlü iletişimi desteklediğini ve kolaylaştırdığını göstermektedir.

Konuşma üreten cihaz kullanmadan önce öğrencinin belirli bir bilişsel seviyede olması gerekiyor mu?

Konuşma üreten cihaz kullanabilmesi için belirlenmiş önkoşul beceriler bulunmamaktadır. Ancak, öğrencinin bilişsel düzeyi kendisi için en uygun cihazı ve kullanım biçimini karar vermekte etkili olabilir.

Daha önce PECS, işaret dili gibi alternatif iletişim yöntemleri denedik ama başarılı olamadık. Konuşma üreten cihazlarla iletişim kurmayı öğretebilir miyiz?

Konuşma üreten cihazlar teknolojik araçlardır. Araştırma bulguları özellikle otizmli bireylerin teknolojik cihazlara ilişkin bir eğilimi olduğunu göstermektedir. Diğer yandan farklı alternatif ve iletişim sistemlerinin karşılaştırıldığı çalışmalarda katılımcıların yarıdan fazlasının konuşma üreten cihazları daha hızlı öğrendiğini ve daha çok kullanmayı tercih ettiğini göstermektedir.

Cep telefonu ve tablet bilgisayarların konuşma üreten cihaz olarak kullanılabilmesi için geliştirilen herhangi bir mobil uygulamayı kullanabilir miyiz?

Günümüzde dokunmatik ekranlı cihazların konuşma üreten cihaz olarak kullanılabilmesi için çok sayıda mobil uygulama geliştirilmektedir. Uygulamaların benzer özelliklerinin olmasının yanı sıra birbirinden farklı özellikleri de bulunmaktadır. Bazı uygulamalar temel düzeyde iletişim gereksinimini karşılamak için geliştirilmiştir. Bazıları ise daha karmaşık iletişim becerilerini karşılayabilmektedir. Diğer yandan kişisel özelliklere göre düzenleme yapmaya olanak sağlayan ve sağlamayan uygulamalara da rastlanmaktadır. Doğru uygulamanın seçilebilmesi için öğrencinin özellikleri ve cihazın özellikleri iyi örtüştüğünden emin olunmalıdır.

Alternatif ve destekleyici iletişim sistemlerinin kullanımı için evde ve okulda çalışmalar yürütüyoruz. Öğrencimin bu cihazı daha etkili kullanması için neler yapmalıyım?

Konuşma üreten cihazların sadece okulda ve evde değil toplumsal ortamlarda da kullanılması sağlamalıdır. Konuşma üreten cihaz kullanan öğrenciler kendilerini cihaz kullanarak rahat bir şekilde ifade etmeye başladıklarında farklı sınıf, iş yeri, ev ve toplumsal ortamlara (örn., restoranlar, mağazalar, sinema) genelleyebilmeleri için teşvik edilmelidir. Bununla birlikte konuşma üreten cihaz kullanan öğrencilerin iletişim ortaklarını artırmak da son derece önemlidir. Cihaz kullanarak iletişim kurdukları kişi sayısının artırılmasıyla bağımsız yaşamlarına katkı sağlanabilir.